Mansur Yavaş Dönemi Ankara Arsa Yatırımı

Mansur Yavaş dönemi Ankara arsa yatırım piyasası yıllardır bu platformdan belirtmiş olduğumuz öngörülerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Mansur Yavaş göreve ilk geldiğinde yaptığımız açıklamalarda belirtmiş olduğumuz üzere Ankara’nın turizme kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılacağı, gereksiz bölgelerde ranta dayalı imar planları yapılmayacağı… gibi, Beypazarı’nda yapmış olduğu uygulamalarına ve geçmiş beyanatlarına bakarak tahminlerimizi yazmıştık ki bugün gelinen noktada tam da bizim öngörülerimiz doğrultusunda adımların atıldığını gözlemlemekteyiz. Arsa yatırımcılarına yapmış olduğumuz yatırım tavsiyelerinin de ne kadar isabetli olduğunun son yapılan açıklamalarla çok daha net ortaya çıktığını gördükçe, yatırım öngörülerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha görmenin gururunu yaşıyoruz.

Ankara’da belediye yönetimini bir beş yıllığına devralan Mansur Yavaş tarafından yapılan Ankara’nın imar planları ile ilgili açıklamaları dikkatlice incelediğimizde, Ankara’nın 2025 yılı için öngörülen nüfusunun 8 milyon olarak hesaplandığını, buna karşın geçmiş yönetim tarafından 18 milyon nüfusu barındıracak imar planları yapıldığını, Ankara nüfusunun 18 milyon olana kadar yeni imar planı yapılmayacağını, yarım kalan imarların tamamlanarak mağduriyetlerin giderileceğini net bir dille ifade edilmiş olup, sitemizin soru-cevap bölümünde tarafıma yöneltilen sorulardan anladığım kadarıyla halen bu açıklamaların pek dikkate alınmadığını ve bu açıklamaların yatırımcı açısından neler ifade ettiğinin anlaşılmadığını farketmiş bulunmaktayım. Arsa yatırımında kazanmak için bu uyarının son derece önemli olduğunu, ucu açık olmak kaydıyla belirsiz bir süre için özellikle yapılaşma ihtiyacı olmayacak bölgelerde imarsız arazilere yatırım yapılmaması gerektiğini, altını kalın çizerek belirtmek istiyorum. Zira bu hesap biraz abartılı olsa da Ankara nüfusu 18 milyon olana kadar yeni imar yapılmayacağı söylemi, ya da en azından sadece ihtiyaç halinde imar çalışması yapılacağı düşünüldüğünde, nasıl bir arsa yatırımı yapılması gerektiğine dair bu platformdan sürekli olarak belirtmiş olduğum gibi olması gerektiği daha net olarak ortaya çıkmaktadır.

Öncelikle yeni imar planı yapılmayacağı için imarsız arazilerin uzunca bir süre tarla olarak kalacağını, dolayısıyla kazandırmayacağını, yapılan açıklamalardan çıkan sonuca göre böyle bir durumun olabilirliği gözönüne alındığında bu açıklamaların Ankara arsa piyasasına neler getireceği, arsa yatırımının yönünün nerelere döneceği, büyük umutlar bağlanarak birilerinin hikayelerine inanıp çok uzun vade imarsız bölgelere yatırım yapan insanların yatırımlarının ne olacağı, bu süreçte böyle bölgelerin fiyatların iyiden iyiye düşeceği ve daha ne gibi sonuçlarının ortaya çıkacağını hepbirlikte gözlemleyeceğiz.

Herşeyi bir kenara bırakalım bu yapılan açıklamalar olmasa dahi arsa yatırımının amacına yönelik olarak nasıl bir yatırım yapılması gerektiği konusunda belirtmiş olduğumuz yatırım önerilerine bakıldığında, işi arsa alım-satımı olmayan ve sürekli olarak arsa takibi yapamayacak durumda olan yatırımcının yapması gerekenleri ve hangi özellikleri barındıran yerlere yatırım düşünmeleri gerektiği konularındaki açıklamalarımızı mantık süzgecinden geçirdiğimizde ortaya çıkan sonuçlar ile belediye yönetimi tarafından yapılan açıklamaların işaret ettiği sonuçlar bire bir olacak şekilde uyuşmakta olduğu görülmektedir, zira bizim bu platformu kurma amacımız yıllar öncesinde kendimizin de bir arsa yatırımcısı olarak aradığımız sorulara mantıklı cevapları internet ortamında bulamamış olmamız ve bu açığı görerek bu yola girip, sitemizde mantık dışı hiçbir açıklamada bulunmayarak, yatırımcılara objektif ve doğru bilgiler aktarmaktır. Dolayısıyla aklın ve mantığın yolu bana göre birdir ve arsa yatırımında da akıl ve mantıkla hareket edildiğinde kazanç kaçınılmaz olacaktır.

Şimdi bu doğrultuda ortaya çıkabilecek durumlara değinecek olursak bir kere imarsız arsaların yıllardır şişirilmiş olan değerinden, sadece çiftçinin işine yarayacak olan tarla değerine zaman içerisinde ineceğini gözlemleyeceğiz. Olan, yatırımını ”körün çomağını öğrendiği gibi” bir bölgeyi öğrenmiş kişiler tarafından verilen tavsiyelere uyarak, araştırmadan, düşünmeden, şehrin o bölgelere ulaşıp ulaşamayacağını sorgulamadan dağların başına yatırım yaparak, arsa yatırımı yaptığını sanan kişilere olacaktır, oysa sırf birilerinin para kazanmak adına yönlendirmelerine kanmayıp araştırma yapsalardı ki araştırma sonuçları da genelde internetten yapıldığı için, internet üzerinden yapılan araştırmalarda da belli forum siteleri haricinde bilgiye ulaşılamadığı ve bu sitelerde yazan kişilerin de kendi bölgelerini parlatmaya, diğer bölgeleri karalamaya çalışan emlakçı gruplarınca yönlendirildiği ve genelde bu tip kişilerce yazıldığı için doğru bilgilere ulaşmanın da zorluğunu bilen birisi olarak, geriye tek yolun kalacağını ve yatırım için bizzat kendi gayretleri ve bölge araştırmalarıyla ve internette yazılanları sorgulamayla kendisine bir yatırım haritası çıkararak, gerekli çalışmaları yapanların, arsa yatırımında başarılı yatırımlar yapacağını belirtmek istiyorum. Bundan böyle artık arsa alanlar ve satanlar eğri oturup doğru konuşmak zorunda olacaktır, en azından yatırımcı yani arsa alıcıları doğru konuşmayan satıcıları, konuştuklarından anlayacaktır, şöyle ki bir kere ”şuralardan imar geçecek” ile başlayan cümlelerin doğru olmadığını düşünecek, imarlı olsa dahi şehrin uzaklarından yapılaşma beklentisi olmayan veya uzun vade olan yerlere yatırımı bir kere daha düşünecek, şehirden uzaklaşmayacaktır diye düşünüyorum.

Arsa yatırımının kazandırması için şehre yakın imarlı veya imar süreci devam eden bölgelerden olması gerektiğini, kazanç için en önemli durumun yapılaşma beklentisinin kısa vade olması gerektiğini biz buradan yıllardır uyarmıştık, şehrin uzaklarında yapılaşma ihtiyacı olmayacak bölgelerin bazen imar ile dahi kazandırmayacağını, emlakçılar tarafından “şu projeye yakın, imar sınırında, falanca gruplar buradan arazi topluyor, şuranın emsali artırılacak, otoban yol geçecek..” şeklindeki pazarlama ve süsleme enstrümanları ile fiyatların şişirildiği ve dolayısıyla bazen imarın dahi bir getiri sağlamayacağını belirtmiştik, bu gibi durumların Ankara’nın pekçok bölgesinde emlakçıların cek-caklarla süslediği projeler ile arsa ve arazi fiyatlarını bugün olması gereken fiyatlar yerine beş-on yıl sonrasının fiyatlarına sıçratıldığını, imarsız arazi yatırımı yapılacaksa çok önemli hususlardan olan bu gibi durumlara dikkat edilmesi gerektiğini en ince noktalarına kadar gerek yazılarımızda gerekse soru cevap bölümümüzde yapmış olduğumuz açıklamalarımızla belirtmiştik. İmarlı arsaların da hemen proje yapılabilecek konumda olması gerektiğini, kentin uzaklarında bir yerin imarlı da olsa kazanç açısından birşey ifade etmeyeceğini, uzak bölgelerin tarla olsa daha iyi olacağını, zira imarlı olan bu tip bölgelerin müteahit firmalara rantabıl olmayacağını ve de uzun yıllar da bu durumun bu şekilde devam ederek firmaların bu tip bölgelere proje yapmak adına girmeyeceğini, dolayısıyla imarı da olduğu için hiçbir kazanç sağlamayacağını, imarsız olsa eski dönem belediye yönetiminin imar işini sevdiğini ve buradan imar geçmesi durumunda bir miktar kazanç sağlanılabileceğini, imarlı yerin bu kazancı da sağlayamayacağı için, kentin uzaklarından imarlı arsa yatırımı yapmamanız gerektiğini sürekli olarak belirttik ve hep haklı çıktık, aklın ve mantığın yolu gerçekten birdir, arsa yatırımı akıl işidir.

Arsa yatırımı her döneme göre değişiklik göstereceği için bugünkü şartlarda yukarda belirtilen nedenler ve durumlar birleştirildiğinde bizim tavsiye ettiğimiz bölgelerin hem şehrin kenarında olması, hem imar planlarının olması veya devam etmesi, hem de imarının artık ihtiyaç olması nedenleri ile yakın gelecekte herkes buna şahit olacaktır ki Ankara arsa yatırımının yönü kesin olarak bizim tavsiye ettiğimiz bölgelerde yoğunlaşacaktır. Üstelik önerdiğimiz bölgelerin yapılaşma beklentisi çok kısa vade olduğu için, ruhsat aşamasına gelir gelmez kazma vurulacak yerler olduğu için, insanımızın gayrimenkul piyasasından çekilip finansal piyasalara yönlendiği son birkaç yılın birikmiş olan gayrimenkul alım potansiyeline sahip olduğu ve finansal piyasalardaki hedeflediği beklenti gerçekleşir gerçekleşmez gayrimenkule yöneleceği için, bir anda mevcut stokların eriyerek yeni bölgelere ihtiyaç duyulacağı için, tavsiye ettiğimiz Dodurga, Belören gibi bölgelerin ne kadar kazandıracağını bekleyip hepbirlikte göreceğiz.

Yeni dönemle birlikte yeni yatırım önerilerimizi ve internet ortamında bulmaya zorlanılan, objektif, doğru yatırıma dair tüm bilgileri, Ankara’nın tüm arsa yatırım bölgelerini takip ettiğimizden dolayı arsa yatırımının amacı olan en yüksek kazancı nerede sağlayacağımıza yönelik objektif açıklamalarımızı sitemizden takip edebilirsiniz. Bizim için esas olan yüksek getiri sağlayacak arsalar olduğundan, Ankara’nın neresinde olursa olsun kazandıracak arsaları takip ederek, sadece bir bölgeyi bilen ve orayı tavsiye eden emlakçı tavsiyeleri olarak değil, tüm Ankara’yı takip eden yatırım danışmanı kalitesi ile takipçilerimizi bilgilendireceğimizi belirtiyor,

Herkese saygılar sunuyorum.

Arsa Yatırımında Yanılmayın..<< >>Arsa Yatırımı İle Nasıl Zengin Olunur?

About the author : Alper YALÇIN

Alper YALÇIN