5+1 Kat ve Yatay Yapılaşma Meselesi.

Bu günlerde Arsa yatırımcılarının gündeminde Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu yatay yapılaşma ve 5+1 kat yüksekliği mevzusu dolanmakta olup, yatırım açısından bu durumun oluşturabileceği zararlar yatırımcılar tarafından ciddi olarak araştırılmaktadır. Ankara’da belli bölgeler çok küçük arsalar üzerinde yükselen gökdelenler, klasik yapılaşma şeklindeki 4-5 katlı mahalleler arasından fırlamış çok yüksek binalar, yanyana birisi küçük birisi çok büyük olan, şehrin dokusunu bozan bu görüntülerin bir kurala göre düzenlenmesi gerekliliğine olumlu bakıyor, bir şekilde bölge bölge düzenleme gerekliliğine inanıyoruz. Bana göre de Cumhurbaşkanı’nın da kastettiği mevzu budur, arsa yatırımcısının yatırım planlarını erteleyerek bir anda yatırımın bıçak gibi kesilmesine bakılırsa, bu yeni durumu yeterli araştırma yapmadan insanlar yatırıma karar veremeyecek gibi görünmektedir.

Bir bölge planlaması yapılırken yükseklik sınırlamasına etki eden ve dikkat edilmesi gereken belli kriterler vardır, uygunluk sınırında olduktan sonra kat yüksekliği çoğunlukla serbest bırakılırdı, ancak açıklamalara bakılırsa bundan sonra belli bir müddet yüksek kata bir sınırlama getirileceğini düşünüyorum, kat sınırlamasının sonuçlarına bakılacak olursa burada emsal ile arsanın durumunu masaya yatırmak gerekir. Ankara’da son yıllarda normal şartlarda en yüksek 2 emsal verildiği gözönüne alındığında, taban oturum alanı da 0,70’e yükseltilmiş olduğundan, yatay yapılaşma ve kat sınırlamasının arsa sahipleri için bir kayba yol açmayacağı görülmektedir. Emsal oranına göre eskiden arsa üzerine iki bloktan oluşan projeler yapılıdığı, bu gelişme ile blok sayısını artırarak 2 emsale kadar taban oturumunun rahatlıkla yetebileceğini hesaplamaktayım, dolayısıyla kapalı alan olarak herhangibir kayba neden olmayacağı ancak projede yeşil alan ve otopark gibi donatılar için ayrılacak yerlerin küçüleceğini görmekteyim. Müteahit firmaların da buna uygun yeni projeler geliştirerek bu durumda en uygun mimari projelerle daha farklı çalışmalar yapacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla Ankara’da çıkarılan en yüksek emsal olan 2 emsale dahi 5+1 kat ve yatay yapılaşmanın kapalı alan olarak etki etmeyeceği düşünüldüğünde, yatırımcılar herhangibir alan kaybına uğramayacaklardır.

Aslına bakılırsa belli bir düzen dahilinde, bölgesel olarak eşit ve adil emsallerin olduğu bölgelerde yüksek katlı projeler, yeşil alan ve sosyal donatıların daha fazla olmasını sağlayacağı için görsel olarak daha güzel görünüme sahiptirler, ancak süistimal edilmesi nedeniyle bu kararın alındığını düşünerek, Ankara’da arsa yatırımcısının bu durumdan olumsuz yönde etkilenmeyeceğini ve herhangibir kaybı olmayacağını, yeni belediye yönetiminin de cumhurbaşkanının bu talimatını harfiyen uygulayacağını düşünmekteyim. Eski yönetimin keyfi uygulamalarını düzeltmek için yoğun bir mesai harcayacağını ve imar çalışmalarından çok, daha göze görünür işler yapacağı ve daha çok tribünlere oynayacağını düşündüğüm yeni yönetimin bir buçuk yıl gibi kısa bir süre için gelmesi nedeniyle, bu süreyi kendi insiyatifinden çok gelen talimatları uygulayarak geçireceğini düşünüyor, hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

2018 Arsa Yatırım Tavsiyeleri<< >>Dr. Alp’ten Konut Projesi Organizasyonu.

About the author : admin

Avatar